Filmový dokument "Krysy pouště"

Boje o severoafrický přístav Tobruk se nesmazatelně zapsaly do historie československého zahraničního odboje díky rozhodnutí britského velení nasadit na tento nesmírně exponovaný úsek fronty 600 vojáků Čs. pěšího praporu 11 - Východního, který v té době už téměř rok na Středním východě úspěšně po boku Spojenců bojoval. Jen ten, kdo ví, jak životně důležité bylo na sklonku roku 1941 pro Anglii udržení Tobruku, si uvědomuje obrovskou důvěru, již britské velení v naše vojáky cítilo. A skutečně, Čechoslováci důvěru Angličanů nezklamali. V mimořádně nepříznivých podmínkách života v obležené pouštní pevnosti obstáli a spolu s ostatními jednotkami v perimetru se dočkali příchodu hlavních britských sil, které konečně nepřátelské obklíčení po osmi měsících prolomily. Po třech letech války šlo o vůbec první město, které dosud stále vítězící německé Wehrmacht odolalo a tak kromě vojenského vítězství zůstal Tobruk navěky symbolem naděje, oním koncem začátku a ukázkou, že silám Osy se dá nejenom ubránit, ale že je lze i porazit.

 

 

 

 

 

 

 

Myšlenkou zachytit tuto slavnou část našich dějin na filmový pás se zabýváme od roku 1998, kdy jsme místa bojů poprvé navštívili a v rámci expedice TOBRUK 1998 zde natočili unikátní filmové záběry jak bývalého obranného perimetru, tak i spojeneckého válečného hřbitova, kde odpočívá 14 československých vojáků, padlých při obraně přístavu. Při přípravě expedice jsme úzce spolupracovali s Československou obcí legionářskou, jejíž členové u Tobruku bojovali. S její pomocí jsme pak v následujících letech shromažďovali historické materiály, dokumenty a fotografie, týkající se událostí v Tobruku. Podařilo se nám získat i zajímavá svědectví vojáků z druhé strany fronty - Italů, obléhajících perimetr právě na místech bráněných Čechoslováky. V letech 2000 a 2002 jsme pak realizovali sérii rozhovorů s bývalými členy Pěšího praporu 11, jejichž krátké zvukové ukázky si můžete poslechnout níže.

V září 2003 proběhlo natáčení hraných scén, které by měly ilustrovat život v obležené pevnosti. Natáčení, které se uskutečnilo díky podpoře vlastníka pozemku, firmy KM Beta, v "autentickém" prostředí pískového lomu, se zúčastnili členové vojensko-historických klubů z Čech a Moravy, jmenovitě Vojensko-historické společnosti Západ a Vojensko-historického klubu Erika a další jednotlivci.

Dotáčky jsme realizovali jak na klasický videomateriál, tak i na 8mm filmový pás. Ten by měl v některých sekvencích dokumentu evokovat autentické dobové záběry. Jak se nám tento záměr podařil, můžete posoudit na několika krátkých ukázkách, které Vám předkládáme.

Práce na dokumentu jsme zdárně ukončili v září a premiéra pak proběhla 11.října 2004 v Praze před očima těch, kterým je věnován - pamětníků bojů o Tobruk, bývalých příslušníků Pěšího praporu 11 - Východního.

Jaroslav Krob, narozen  1910, četař, velitelská rota
Jan Koukol, narozen 1912, štábní rotmistr, 2.rota
MUDr. Josef Hercz, narozen 1917, vojín, 3.rota, 3.četa
Stanislav Hnělička, narozen 1922, vojín, 3.rota, 1.četa
Plánování operace na polním  velitelském stanovišti v zápolí.
Mytí v pevnosti, kde každá kapka vody měla cenu zlata.
Prosté rozloučení s padlým kamarádem na tobruckém hřbitově. Za improvizovaný náhrobek posloužily kachlíky ze zničených domů.
DivX
360/288
0:53 minut
1,5 MB
DivX
360/288
0:30 minut
0,8 MB
DivX
360/288
1:11 minut
1,9 MB
Zřejmě nejslavnější fotografie z Tobruku, československý voják opírající se o patník na silnici Derna-Tobruk.
Další kamarád navěky odpočívá v písku pouště.
Druhý den po vylodění čekal vojáky přesun do obranných postavení na perimetru. Krátkou zastávku využil fotograf jednotky k pořízení několika momentek.
Noc byla pro vojáka v poušti příležitostí ke vzpomínkám na vzdálený domov. Jako zde, na praporní ošetřovně, i jinde na obou stranách fronty ladili vojáci v 11:00 Rádio Beograd a poslouchali píseň Lili Malene. Válka na několik minut utichala...
Střídání stráží v kulometném hnízdě. Ani v úmorném vedru  a pod neustálým nepřátelským ostřelováním nesmělo zůstat stanoviště ani na okamžik opuštěné.
DivX
360/288
2:07 minut
2,9 MB
DivX
360/288
1:48 minut
2,3 MB
DivX
360/288
1:03 minut
1,9 MB

Budeme velice rádi, když nám sdělíte Váš názor buď na
email
nebo v našich anketách:

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří nám při realizaci našeho záměru pomohli a bez nichž by dokument "Krysy pouště" nikdy nevznikl. Všichni tak činili bez nároku na odměnu a pouze pro pocit pomoci dobré věci.

Za což Vám jménem naším i jménem Československé obce legionářské a bojovníků od Tobruku mnohokrát děkujeme!